Сертифікати про акредитацію


...
Перегляд повної новини

Критерії


Додаток 1 до Правил прийому до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу в 2012 році КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНИХ ІСПИТАХ       УКРАЇНСЬКА МОВА     Диктант   Одиниця оцінювання: текст, записаний абітурієнтом під час диктування     Диктант оцінюється однією оцінкою на основі критеріїв, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:   -   &nb...
Перегляд повної новини

Обсяги прийому 2012


Додаток №5 До Правил прийому до Харківського патентно–комп’ютерного коледжу у 2012 році Обсяги прийому на підготовку молодших спеціалістів на 2012 рік   Харківський патентно–комп’ютерний коледж Напрями підготовки фахівців з вищою освітою Спеціальності кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” Обсяги прийому Вартість навчання за рік в грн. Код Назва Код Назва ...
Перегляд повної новини

Додатки до правил прийому у 2012 році


Додаток 1 до Правил прийому до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу в 2012 році   Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Шифр Найменування Код На...
Перегляд повної новини

Довідник абітурієнта. Основна школа. Математика. 2012


Програма вступних іспитів з математики  до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу на базі основної школи   Основні математичні поняття і факти   Арифметика і алгебра 1.             Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник. Кратне. Найбільший спільний дільник (НСД). Найменше спільне кратне (НСК). Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Абітурієнт повинен мати уявлення про: ·&n...
Перегляд повної новини

Вступ до коледжу


Шановні абітурієнти та їх батьки! Найближчим часом на сайті коледжу ви зможете знайти усю необхідну інформацію щодо вступу до коледжу у 2012 році, список необхідних документів, а також деякі з них.


Перегляд повної новини

Оновлення інформації на сайті


Не пропустіть останні новини! Адже тепер інформація на сайті коледжу буде оновлюватися частіше. Ви зможете знайти актуальну інформацію різноманітного характеру: новини, документи, розклад занять тощо.


Перегляд повної новини

З Різдвом Христовим!


Вітаємо з Різдвом Христовим!


Перегляд повної новини

Інформація


  До уваги абітурієнтів 2011 року ! Якщо Ви прагнете мати високий рівень знань за середню школу і одночасно придбати професійні знання і навички молодшого спеціаліста програміста, бухгалтера, електроніка, здатних конкурувати на сучасному ринку праці запрошуємо Вас до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу     ХАРКІВСЬКИЙ ПАТЕНТНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ КОЛЕДЖ Рік заснування – 1922. Навчальний державний заклад 1 рівня акредитації. Ліцензія  АВ 395656 від 03.06.2008 ...
Перегляд повної новини

Оновлений сайт коледжу


З Новим роком! Вітаємо Вас на оновленому офіційному сайті Харківського патентно-комп'ютерного коледжу! Зараз цей сайт запущений у тестовому режимі з метою ознайомлення та виявлення помилок.


Перегляд повної новини

Правила прийому 2012


Правила прийому до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу у 2012 році   Провадження освітньої діяльності у Харківському патентно-комп’ютерному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії AB, № 506531, виданої 16.02.2010 р., термін дії ліцензії до 01.07.2013 р. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського патентно-комп’ютерного коледжу (надалі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийом...
Перегляд повної новини

Харківський патентно-комп’ютерний коледж має свою цікаву історію. В минулому – це технологічний технікум, заснований у 1922 році у м. Києві. У 1934 році технікум переведений до м. Харкова і у 1962р. одержав назву – Харківський електротехнічний технікум. У лютому 1991 р. наш навчальний заклад перетворено на: Харківський патентно-комп’ютерний коледж.

Особливу увагу у коледжі приділяють вивченню комп’ютерних дисциплін та дисциплін патентознавчого профілю. Коледж має добре розвинуту матеріальну базу, гуртожиток. Всі лабораторії обладнані сучасною технікою, у тому числі персональними комп’ютерами. Коледж має постійний доспуп до мережі Internet, яким можуть скористатися студенти, що не мають такої можливості. Студенти ХПКК працюють не тільки в гарних українських компаніях, багато студентів продовжують начання/працюють за кордоном, адже ХПКК готує молодших спеціалістів за фахом:

- програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем;
- обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж
- бухгалтерський облік;

На базі коледжу працюють підготовчі курси з дисциплін, які виносяться на вступні випробовування.

Доступ до публічної інформації

Харківський патентно-комп’ютерний коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

Надання публічної інформації Харківський патентно-комп’ютерний коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

м. Харків, вул. Петровського, 18, Харківський патентно-комп’ютерний коледж, 61002 (на конверті вказувати „Публічна інформація”);

телефон: (057) 700-48-17;

факс: (057) 700-48-16;

електронна пошта: kpcc@pisem.net

Харківський патентно-комп'ютерний коледж

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Петровського 18;

електронна пошта : kpcc@pisem.net, Web-сайт: www.hpkk.org

         Правовою основою діяльності коледжу є Статут, остання редакція якого затверджена Міністерством освіти і науки України у 2003 році.

         Коледж внесено до Державного реєстру закладів освіти України і зареєстровано за місцем розташування виконавчим комітетом Харківської міської ради.

         Відповідно до рішення ДАК від 20.05.2008 року, протокол №71 коледж ліцензований за статусом вищого навчального закладу на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, ліцензія № 506531 серії АВ.

- директор: Луценко Сергій Степанович, кандидат технічних наук, тел. 700-48-17;

- заступник директора з навчально-виховної роботи: Поярков Віктор Максимович, тел. 700-48-15;

- заступник директора з навчально-виробничої роботи: Сметанкін Олександр Володимирович, тел. 700-48-17;

- заступник директора з адміністративно-господарської роботи: Орлов Анатолій Степанович, тел. 700-48-17;

         Харківський патентно-комп'ютерний коледж засновано у 1922 році постановою Раднаркому України, як технологічний технікум для підготовки фахівців на рівні середньотехнічної освіти з присвоєнням кваліфікації: технік-технолог швейного виробництва, конструктор-модельєр одягу, технік-технолог з обробки металів, технік-електрик з ремонту електроприладів побутового призначення, бухгалтер, економіст-плановик, товарознавець.

         З моменту заснування і до 1934 року технікум знаходився у місті Києві, а у 1934 році переведений до міста Харкова. До 1962 року підготовлено понад 5 тисяч фахівців і двічі змінювалось підпорядкування технікуму. Спочатку технікум був підпорядкований Укрпромраді, а потім управлінню кадрами Харківської ради народного господарства. У 1962 році згідно з потребами регіону (у Харкові та області сконцентрована значна кількість підприємств електротехнічної промисловості) технікум перепрофільовано на підготовку фахівців для електротехнічної галузі. З цього часу навчальний заклад одержав назву Харківського електротехнічного технікуму і підпорядкований Міністерству електротехнічної промисловості СРСР. До 1988  року підготовка фахівців у технікумі здійснювалась за денною та вечірньою формами навчання, а з 1988 року - за денною та заочною формами навчання. У лютому 1991 року без зміни підпорядкування технікум перетворено на Харківський патентно-комп'ютерний коледж. Необхідність перепрофілювання була викликана потребами регіону у підготовці фахівців рівня молодшого спеціаліста з комп'ютерної техніки, недостатня кількість яких особливо гостро відчувалась наприкінці 80-х років у зв'язку із поширення комп'ютеризації усіх галузей народного господарства. На той час у м. Харкові молодших спеціалістів з програмування та обслуговування обчислювальної техніки готував лише один технікум і в обмеженій кількості. Крім того, відчувалась потреба у підготовці фахівців з поглибленими знаннями у галузі промислової та інтелектуальної власності (патентний профіль). З 1991 року і до цього часу Харківський патентно-комп'ютерний коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. За 89 років існування навчального закладу підготовлено понад 23 тисяч фахівців для таких галузей народного господарства: легка промисловість, електротехнічна промисловість,  виробництво та обслуговування електронно-обчислювальної техніки.

         Згідно з виданими ліцензіями та Статутом, коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за трьома спеціальностями.

         Загальний ліцензований обсяг прийому у коледжі становить 195 осіб - за денною формою навчання.

         Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста:

 

Шифр та назва напряму

Шифр та назва спеціальності

050103 "Програмна інженерія"

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

050102 "Комп'ютерна інженерія"

5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

030509 "Облік і аудит"

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

 

         Коледж має навчально-лабораторний корпус та будівлю електромонтажної майстерні загальною площею 3499 м2 і гуртожиток загальною площею 3190 м2 на 150 місць, який забезпечує усіх іногородніх студентів.

         Навчальна площа з розрахунку на одного студента складає 8,04 м2.

         Будівля коледжу відповідає діючим санітарним і технічним вимогам для навчально-виховних закладів.

         Усі види енергопостачання забезпечуються міськими мережами у необхідному для життєдіяльності обсязі.

         На будівлі коледжу і гуртожитку є технічний та санітарний паспорти. За встановленим зразком ведуться паспорти коледжу, буфету, медичного кабінету.

         Навчально-виховний процес здійснюється у 33 приміщеннях. В них, відповідно до навчальних планів, створені лабораторії, кабінети, аудиторії.

         Лабораторії і кабінети паспортизовані і обладнані згідно з переліком обладнання, розробленим на підставі навчальних програм дисциплін.

         На ПЕОМ встановлено ліцензійне програмне забезпечення MS Windows, MS Office, MS Visual Studio, WinRar, 1C Бухгалтерія  тощо.

         На одну ПЕОМ припадає 8,4 студентів. Завдяки сучасному обладнанню коледж має матеріально-технічну базу, що повністю забезпечує проведення лабораторних та практичних робіт на рівні кваліфікаційних вимог.

         Книжковий фонд бібліотеки налічує 54, 5 тис. томів і повністю забезпечує навчально-виховний процес.

         У штаті коледжу 44 педпрацівника.

         У тому числі:

         - 1 кандидат наук;

         - 3 викладача-методиста;

         - 3 старших викладача;

         - 28 викладачів вищої категорії.

        

Copyright © 2013 ХПКК. Усі права захищено.